Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
31/QĐ-XPVPHC 17-06-2021 Quyết định XPVPHC đối với Công ty cổ phần quốc tế Lạng Sơn
137/KH-SKHĐT 11-06-2021 Kế hoạch Cải thiện chỉ số PCI của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021
24/QĐ-XPVPHC 25-05-2021 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính HTX sản xuất dịch vụ và thương mại Kim Chòi
863/SKHĐT-QLĐTC 21-05-2021 V/v lấy ý kiến tham gia dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Tờ trình của UBND tỉnhban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
20/QĐ-XPHC 05-05-2021 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty CP Sản xuất Thương mại Đầu tư Lam Anh (Dự án Nhà máy sản xuất viên nén mùn cưa)
684/SKHĐT-THKTXH 29-04-2021 Về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021
17/QĐ-XPHC 27-04-2021 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Minh Long
16/QĐ-XPHC 26-04-2021 QĐ Xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH MY.DREAM (Dự án Xưởng chế biến gỗ My Dream)
72/QĐ-SKHĐT 16-04-2021 Quyết định chấm dứt hoạt động dự án Trang trại lợn sạch Xuân Thái
14/QĐ-XPHC 15-04-2021 QĐ Xử phạt vi phạm hành chính CTCP SXTM Trường An Lạng Sơn DA Xưởng sản xuất bình xịt côn trùng và nạp, chiết khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Trường An;
499/SKHĐT-ĐKKD 29-03-2021 V/v tham gia cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Lạng Sơn
46/kh-skhđt 22-03-2021 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
51/KH-BCĐ 10-03-2021 Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021
333/SKHĐT-THKTXH 03-03-2021 Về việc báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021
39/KH-SKHĐT 03-03-2021 Kế hoạch tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 Sở KHĐT
33/KH-SKHĐT 23-02-2021 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2021
271/SKHĐT-QLĐTC 22-02-2021 Về việc hướng dẫn áp dụng tạm thời Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len (UKVFTA)
20/KH-SKHĐT 28-01-2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thực hiện quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
84/SKHĐT-THKTXH 18-01-2021 V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 136/KH-UBND của UBND tỉnh
09/KH-SKHĐT 15-01-2021 Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2021
07/KH-SKHĐT 15-01-2021 Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021
08/KH-SKHĐT 15-01-2021 Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021
06/KH-SKHĐT 11-01-2021 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021
301/KH-SKHĐT 31-12-2020 Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
265/QĐ-SKHĐT 30-12-2020 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2020
298/KH-SKHĐT 29-12-2020 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021
258/QĐ-SKHĐT 24-12-2020 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bieu so 3 10-12-2020 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước Quý III/2020
231/QĐ-SKHĐT 05-11-2020 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán NSNN và bổ sung dự toán chi NSNN năm 2020
1425/SKHĐT-THKTXH 02-10-2020 Về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ KH năm 2021
205/QĐ-SKHĐT 28-09-2020 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2020
187/QĐ-SKHĐT 27-08-2020 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2020
1039/SKHĐT-VP 21-07-2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai thực hiện dự toán thu-chi NSNN Quý II và 6 tháng năm 2020
118/KH-SKHĐT 30-06-2020 Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Lạng Sơn năm 2020
893/SKHĐT-THKTXH 20-06-2020 V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025
93/KH-SKHĐT 15-05-2020 Kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2020
609/HDLN-SKHĐT-STC-SCT-SNN&PTNT-SKHCN-CNNHNN 27-04-2020 Hướng dẫn liên ngành về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết số 08/2019/
Công khai thực hiện dự toan thu-chi NSNN quý I năm 2020 16-04-2020 Công khai thực hiện dự toan thu-chi NSNN quý I năm 2020
79/KH-SKHĐT 16-04-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030
64/QĐ-SKHĐT 15-04-2020 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2020