Skip to main content

THÔNG BÁO

Về việc công bố “Đường dây nóng” tiếp nhận thông tin phản ánh,

kiến nghị của người dân và doanh nghiệp đối với các lĩnh vực

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị  của tổ chức, cá nhân đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng, điện thoại tiếp nhận thông tin

- Điện thoại cố định: 02053 813473 (Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư); - Điện thoại di động: 0975 199 528 (Bà Đồng Thanh Thư, Chánh Thanh tra Sở).

2. Địa chỉ hộp thư điện tử: skhdtls@langson.gov.vn.

- Trang thông tin điện tử: sokhdt.langson.gov.vn.

- Địa chỉ liên hệ: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

3. Thời gian tiếp nhận thông tin

Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, cụ thể:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

4. Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận

- Phản ánh về hành vi chậm trễ, gây phiền hà, không thực hiện, thực hiện không đúng quy định, hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm đạo đức công vụ, văn hóa công sở của công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; công chức của Sở làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính...;

- Những quy định của pháp luật, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư không phù hợp với văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không phù hợp với tình hình thực tiễn.

5. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị:

- Phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân được thể hiện dưới dạng tin nhắn văn bản, chữ tiếng Việt (có dấu) hoặc gọi điện thoại trực tiếp (đối với phản ánh qua “Số điện thoại đường dây nóng”) hay dạng văn bản tiếng Việt (đối với việc gửi phản ánh đến “Hộp thư điện tử”);

- Nội dung phản ánh, kiến nghị phải rõ ràng; thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị phải cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ;

- Tổ chức, cá nhân có thông tin phản ánh, kiến nghị sẽ được giữ bí mật về họ và tên, số điện thoại, nội dung phản ánh (nếu có yêu cầu phù hợp với quy định pháp luật) và phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính trung thực, chính xác của các thông tin.

6. Giao Văn phòng Sở thông báo, niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên Trang thông tin điện tử để người dân, doanh nghiệp được biết.

7. Thông báo này thay thế Thông báo số 192/TB-SKHĐT ngày 27/07/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo./.