Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

THÔNG BÁO

Về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh,

kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực

thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn thông báo số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng: 02053.813.473; di động: 0989.142.478.

2. Địa chỉ hộp thư điện tử: skhdtls@langson.gov.vn.

3. Thời gian tiếp nhận thông tin: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, cụ thể:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

4. Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận:

- Hành vi chậm trễ, gây phiền hà, không thực hiện, thực hiện không đúng quy định, hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm đạo đức công vụ, văn hóa công sở của công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; công chức của Sở làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

- Những quy định của pháp luật, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư không phù hợp với văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không phù hợp với tình hình thực tiễn.

5. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị:

- Phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân được thể hiện dưới dạng tin nhắn văn bản, chữ tiếng Việt (có dấu) hoặc gọi điện thoại trực tiếp (đối với phản ánh qua điện thoại) hay dạng văn bản tiếng Việt (đối với phản ánh hộp thư điện tử).

- Nội dung phản ánh, kiến nghị phải rõ ràng, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị phải cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

- Tổ chức, cá nhân có thông tin phản ánh, kiến nghị sẽ được giữ bí mật về họ và tên, số điện thoại, nội dung phản ánh nếu có yêu cầu phù hợp với quy định pháp luật và phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính trung thực, chính xác của các thông tin.

6. Giao Văn phòng thông báo, niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử để tổ chức, cá nhân biết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo./.