Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp xem xét tiến độ phân bổ, giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công tháng 5 năm 2023

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-BKHĐT ngày 21/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định số 79/BC-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023, theo số liệu báo cáo của Kho bạc tỉnh, tính đến ngày 12/5/2023; nhằm rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công, ngày 16/5/2023, đồng chí Hứa Thị Hằng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì cuộc họp xem xét tiến độ phân bổ, giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công tháng 5 năm 2023. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các sở: Tài chính, Xây dựng, Kho bạc tỉnh và đại diện các Chủ đầu tư dự án hoàn thành trước 31/12/2021 có tỷ lệ giải ngân thấp và chưa giải ngân, chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn lớn tuy nhiên tỷ lệ giải ngân thấp dưới mức bình quân chung của tỉnh và UBND các huyện, thành phố (trực tuyến).