Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp xem xét tiến độ giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2021

Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 26/7/2021 với mục tiêu chung là đến hết quý III/2021 hoàn thành giải ngân 60% kế hoạch trở lên, đến hết tháng 12/2021 phấn đấu hoàn thành giải ngân 96%-100% kế hoạch. Tuy nhiên, theo số liệu báo cáo của Kho bạc tỉnh, tính đến ngày 21/8/2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh mới đạt 44% kế hoạch. Triển khai Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 26/7/2021 và Văn bản số 1014/UBND-KT ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, Chiều ngày 30/8/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài Chính, Kho bạc tỉnh và các chủ đầu tư có dự án có tỷ lệ giải ngân đến hết ngày 21/8/2021 đạt thấp dưới 50%.

Bà Hứa Thị Hằng, Phó Giảm đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  chủ trì cuộc họp

 

Tại cuộc họp, các Chủ đầu tư đã báo cáo tiến độ giải ngân của các dự án, lý do giải ngân thấp, chưa giải ngân, kế hoạch và phương án giải ngân theo từng tháng trong 4 tháng cuối năm. Đại diện Sở Tài chính, Kho bạc tỉnh đã phân tích, làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác nhập tabmib, nghiệm thu, thanh quyết toán dự án đầu tư và đánh giá khả năng thực hiện giải ngân của các dự án.

Nhìn chung nhóm nguyên nhân chính dẫn đến tiến độ giải ngân chậm của các dự án như: một số dự án đang thực hiện thủ tục về điều chỉnh dự án, thủ tục về nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng, đang hoàn thiện quyết toán công trình, chưa có nguồn để nhập tabmib, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hoặc nhu cầu vốn giảm so với kế hoạch…

Kết luận cuộc họp, bà Hứa Thị Hằng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các Chủ đầu tư thực hiện nghiêm Kế hoạch số 165/KH-UBND và Văn bản số 1014/UBND-KT của UBND tỉnh khẩn trương hoàn thành kế hoạch giải ngân, cam kết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 chi tiết theo dự án theo từng tháng gửi về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc tỉnh để theo dõi, tổng hợp, có phương án đề xuất điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn cho phù hợp, đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung theo kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành./.

Mông Trường Sơn – Sở Kế hoạch và Đầu tư