Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp rà soát tình hình thực hiện các dự án, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Sáng ngày 24/8/2022, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân từ nay tới cuối năm 2022.

 

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 19/8/2022, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh là 933,7 tỷ đồng đạt 37,4% kế hoạch, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 (đạt 41,4%), cụ thể: vốn ngân sách địa phương: 555,4 tỷ đồng, đạt 43,8% kế hoạch, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 (đạt 54%); vốn ngân sách trung ương chưa bao gồm Chương trình mục tiêu quốc gia: 378,3 tỷ đồng, đạt 30,7%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 (đạt 30%). Đối với các huyện, thành phố, huyện Văn Lãng có tỷ lệ giải ngân cao nhất là 86%, các huyện, thành phố còn lại cũng đang quyết liệt chỉ đạo thực hiện giải ngân vốn theo kế hoạch. Trong gần 8 tháng đầu năm 2022, tình hình giải ngân vốn đầu tư cho các công trình, dự án vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân là do vướng mắc trong trình tự thủ tục, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, việc hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ thanh toán, quyết toán của một số chủ đầu tư còn chậm, giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng có sự biến động, ảnh hưởng của thời tiết, mưa lũ...

 

Thảo luận tại buổi họp, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố đã thảo luận, tập trung vào những giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân các nguồn vốn, công tác tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để thực hiện đạt mục tiêu đến ngày 30/8/2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công phải đạt 42% kế hoạch, đến thời điểm 30/9/2022, tỷ lệ giải ngân phải đạt 60% trở lên, yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các chủ đầu tư cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện công tác quyết toán khối lượng thi công các dự án, từ đó thúc đẩy công tác giải ngân vốn; chỉ đạo, đôn đốc, rà soát, xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án./.

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn