Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp đánh giá tình hình thực hiện các dự án, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa rất quan trọng, là một trong các nhiệm vụ giải pháp chính để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh cả nước vừa bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Từ đầu năm 2022 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cũng như Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư. Ngày 27/5/2022, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì họp xem xét đánh giá tình hình thực hiện các dự án và đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố.

Trên cơ sở báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án của các chủ đầu tư và báo cáo của cơ quan liên quan trong phối hợp triển khai thực hiện dự án như về việc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng,... Trong 05 tháng đầu năm 2022, cho thấy tình hình thực hiện dự án của các chủ đầu tư đã có nhiều nỗ lực, cố gắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, bám sát chỉ đạo của tỉnh và đạt được một số kết quả nhất định, có 04/11 dự án đã khởi công và các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ, hoàn thành đưa vào sử dụng một số công trình, dự án thành phần (Cải tạo, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt xã: Tri  Lễ, Yên Phúc, huyện Văn Quan; Cấp nước sinh hoạt xã Lâm Ca, huyện Đình Lập thuộc Chương trình “mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả; ước tổng khối lượng thực hiện 05 tháng khoảng 537,5 tỷ đồng, đạt 21,5% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 20/5/2022 là 407,7 tỷ đồng, đạt 16,32% kế hoạch, trong đó: Vốn ngân sách địa phương là 269,0 tỷ đồng; Vốn ngân sách Trung ương chưa bao gồm Chương trình mục tiêu quốc gia là 138,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đến ngày 20/5/2022 thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 (26%) và trung bình của cả nước (18%). Nguyên nhân chính dẫn đến tiến độ giải ngân chậm do tình hình dịch Covid-19, thời tiết đầu năm mưa nhiều, giá cả nhiên liệu, vật liệu tăng cao; Nguồn thu sử dụng đất, nguồn xổ số kiến thiết phụ thuộc vào tiến độ thực hiện thu thực tế, hiện nay nguồn thu chưa đảm bảo theo kế hoạch nên chưa giải ngân và tỷ lệ giải ngân thấp; các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và Chương trình phục hồi phát triển kinh tế- xã hội chưa được Thủ tướng Chính phủ giao vốn; nhiều chủ đầu tư chưa bám sát chỉ đạo của tỉnh, chưa thực sự chủ động, quyết liệt, vướng mắc về giải phóng mặt bằng còn chậm được giải quyết, công tác phối hợp thiếu chặt chẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung…

Đ/c Hồ Tiến Thiệu – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo công tác giải ngân đầu tư công các tháng cuối năm 2022

 Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những chủ đầu tư, đơn vị đã có sự chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện và đạt kết quả giải ngân cao đạt trên 90% kế hoạch, điển hình như: huyện Văn Lãng, Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Sở Thông tin và Truyền thông,.. đồng thời lưu ý nhắc nhở đối với những chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt thấp dưới 10% và chưa giải ngân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư và đơn vị liên quan nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các giải pháp cụ thể trong 07 tháng cuối năm 2022, đó là: Tập trung đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công dự án; phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng dự án; đẩy nhanh tiến độ thẩm định giá đất cụ thể; rà soát, nghiên cứu cụ thể chỉ đạo của Bộ Tài chính liên quan đến việc sử dụng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh ứng cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án; tập trung tham mưu, chỉ đạo thực hiện quyết liệt để bảo đảm nguồn chi cho đầu tư công; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai ngay nguồn vốn của 03 Chương trình MTQG khi được Thủ tướng Chính phủ phân bổ chi tiết; theo dõi, bám sát tiến độ giải ngân chung của cả nước để kịp thời tham mưu UBND tỉnh có giải pháp chỉ đạo, điều hành hợp lý, bảo đảm tỷ lệ giải ngân của tỉnh cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Lã Quốc Việt – Sở Kế hoạch và Đầu tư