Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội thảo trực tuyến đề xuất tích hợp thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sáng ngày 08/9/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo trực tuyến với 18 điểm cầu (giữ điểm cầu UBND các huyện, thành phố và các đơn vị tư vấn tại Hà Nội) để xem xét các nội dung đề xuất tích hợp thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại điểm cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  chủ trì Hội thảo và có sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và các liên danh đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội thảo, các đơn vị tư vấn đã trình bày tóm tắt hiện trạng và các phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai, phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước; phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Nguyễn Hữu Chiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì Hội thảo

Các đại biểu đã thảo luận các vấn đề về: quy trình thủ tục, tính đồng bộ trong quá trình thực hiện quy hoạch, kết cấu hạ tầng, bổ sung những số liệu mới thay đổi, các địa danh chưa được chính xác…Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra một số ý kiến, kiến nghị UBND các huyện, thành phố kiểm tra kỹ bản phân khai về đất đai, đánh giá kỹ hơn về cơ cấu đất đai trên địa bàn. Đồng thời đề xuất các đơn vị tư vấn kiểm tra kỹ các số liệu diện tích đất trồng lúa, đất quốc phòng và hiện trạng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. Qua đó, đảm bảo an ninh lương thực, độ che phủ rừng và nguồn nước trong những năm tới. Đại diện UBND các huyện, thành phố cũng nêu một số kiến nghị liên quan đến số liệu hiện trạng và số liệu định hướng về đất đai; nhiều địa danh, bảng phân chia các tiểu vùng còn sai sót, đơn vị tư vấn cần đánh giá cập nhật lại đúng với thực tế hiện trạng…

Nhìn chung các phương án cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đã được phê duyệt, đơn vị tư vấn đã rà soát, cập nhật tài liệu, văn bản kịp thời của Trung ương và địa phương đã được ban hành mới.

Kết thúc hội thảo, ông Nguyễn Hữu Chiến đề nghị thời gian tới, các đơn vị tư vấn cần sớm tiếp tục hoàn thiện phương án để đảm bảo đúng tiến độ. UBND các huyện, thành phố cần nhanh chóng rà soát, hoàn thiện số liệu, thông tin gửi cho các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tư vấn đúng thời gian quy định để hoàn thiện phương án để kịp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

Vy Văn Quản - Sở Kế hoạch và Đầu tư