Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội thảo tham vấn dự thảo Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

      Thực hiện chương trình lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 748/QĐ-TTg ngày 03/6/2020. Ngày 02/10/2022, Ban chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo tham vấn về Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

      Chủ trì điều hành Hội thảo có đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo;

      Tham dự Hội thảo có hơn 80 đại biểu là đại diện các Bộ: Quốc phòng; Công an; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền Thông; Giao thông vận tải; Đại diện các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn và đặc biệt là có sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

HOI THAO QUY HOACH TINH.jpg

Ảnh: Các đại biểu tại Hội thảo

      Hội thảo Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để Lạng Sơn tham vấn quan điểm phát triển, tầm nhìn, các yếu tố, cơ hội mới, giúp khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, định hướng mục tiêu phát triển, xác định ngành kinh tế động lực, các khâu đột phá với mục tiêu hướng đến là xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững. Tại hội thảo đại biểu bộ, ngành trung ương, các nhà khoa học, các chuyên gia thuộc các lĩnh vực tham gia, tham luận, đánh giá thực chất, khách quan, toàn diện về những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua và nguyên nhân (cả chủ quan, khách quan);  Xác định vai trò, vị thế của tỉnh trong vùng; quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn phát triển của tỉnh trong kỳ quy hoạch; xác định kịch bản tăng trưởng, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm; định hướng phát triển; định hướng phân bổ không gian từng ngành, từng địa phương; định hướng phân bổ nguồn lực, phân bổ các dự án có tính đột phá và tạo động lực cho sự phát triển của Lạng Sơn, để khai thác có hiệu quả nhất về tài nguyên, lợi thế; xác định định hướng liên kết phát triển của tỉnh Lạng Sơn trong mối quan hệ với các tỉnh trong vùng trung du miền núi phía Bắc, với các tỉnh trong cả nước; các giải pháp  đột phá cho tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn tới để thu hút được các nguồn lực hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Quy hoạch tỉnh.

      Kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh: Công tác quy hoạch luôn là bước đi trước và đóng vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và buổi hội thảo ngày hôm nay đã góp vai trò quan trọng trong định hướng và phát triển tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm trong thời gian qua và những phân tích đánh giá, đặc biệt là tiếp thu những ý kiến quý báu của các đại biểu tham gia tại Hội thảo này, để sớm hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Phùng Vinh – Sở Kế hoạch và Đầu tư