Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội thảo Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025

LSO-Sáng nay (7/6), Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo Đề án phát triển doanh nghiệp Lạng Sơn đến năm 2025.


Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu định hướng
nội dung chương trình hội thảo

Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành, các hội doanh nghiệp và một số doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

Ngày 30/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2455/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án “Phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025” để đánh giá tình hình thực tế phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đánh giá hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn 2010 – 2018 để tổng kết những mặt đã làm tốt, những mặt còn hạn chế và đề xuất một số giải pháp phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến về nội dung đề án, đưa ra những giải pháp, mục tiêu phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới sao cho phù hợp với tình hình thực tế của cộng đồng doanh nghiệp cũng như tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh.

Trong đó tập trung đánh giá tình hình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp thời kỳ 2010 – 2018 để làm cơ sở rút ra những bài học, kinh nghiệm; xác định trách nhiệm và vai trò của các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị xã hội trong việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; định hướng những lĩnh vực nên ưu tiên thu hút đầu phát triển; xây dựng một số giải pháp lên quan đến tạo mặt bằng sản xuất, cải cách thủ tục hành chính, tư vấn pháp lý, tiếp cận vốn tín dụng và ứng dụng khoa học – kỹ thuật.

Đồng thời, các đại biểu cũng đánh giá, xem xét một số mục tiêu cụ thể mà đề án đưa ra như: mục tiêu số doanh nghiệp thành lập mới đạt 400 – 500 doanh nghiệp/năm; phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có khoảng 6.500 doanh nghiệp; quy mô vốn sản xuất bình quân 1 doanh nghiệp tăng khoảng 15 – 17%/năm, đến năm 2025 có khoảng 300 doanh nghiệp có mức vốn điều lệ trên 100 tỷ đồng, trong đó có từ 8 đến 10 doanh nghiệp có mức vốn từ 500 đến 1.000 tỷ đồng.

Phát biểu tổng kết buổi thảo luận, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tiếp thu những ý kiến đóng góp thẳng thắn, sâu sắc của các đại biểu để nghiên cứu hoàn thiện đề án.

 Nguồn "Báo Lạng Sơn Điện Tử"