Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 18/01/2023, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Hoàng Quý, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư các Chi bộ trực thuộc; Đảng viên các Chi bộ trực thuộc; Đại diện Ban Chấp hành: Công đoàn, Chi đoàn trực thuộc Sở.

Phát biểu mở đầu Hội nghị, đồng chí Vũ Hoàng Quý đã nêu, Sở Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp của tỉnh đã chủ động nghiên cứu, theo dõi, đánh giá và dự báo sát tình hình kinh tế - xã hội, từ đó tham mưu cho UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giải pháp ứng phó kịp thời, giảm thiểu tác động tiêu cực và đạt được các mục phát triển.

Đảng ủy Sở phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, tổ chức học tập, nghiên cứu, phổ biến, quán triệt triển khai chủ trương, đường lối của Đảng; chủ động tham mưu, nghiên cứu, đề xuất thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời trong năm 2022, thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở đã hoàn thành tốt công tác Đảng.

Đồng chí Bí thư đề nghị Hội nghị tập trung đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện kết quả công tác Đảng trong năm 2022, chỉ ra mặt tích cực đã đạt được và cần duy trì, phát huy; đồng thời với nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc nêu gương nhìn thẳng vào những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại để có giải pháp khắc phục, giải quyết triệt để trong thời gian tới.

Năm 2022, Đảng ủy Sở đã lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc trong việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chủ động tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, nội dung và đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Các Chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Sở các giải pháp để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư.

Công tác xây dựng Đảng đặc biệt là về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tổ chức, cán bộ tiếp tục được chú trọng; Việc phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Trung ương, của tỉnh, Đảng ủy Khối. Đảng ủy Sở đã triển khai có hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ theo yêu cầu của Đảng ủy Khối; đã lãnh đạo tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 được thực hiện khoa học, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cả về nội dung và tiến độ.

Về phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, báo cáo đã chỉ ra, để phát huy các kết quả đạt được trong năm 2022, Đảng ủy Sở tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nghiêm túc triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên.

Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm phòng ngừa các nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Tại Hội nghị, các ý kiến cơ bản đồng ý với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và đánh giá cao các kết quả Đảng bộ Sở đã đạt được trong năm qua. Các đại biểu cũng tham luận, chia sẻ liên quan đến công tác đảng, công tác chuyên môn tại các chi bộ trực thuộc Sở.

Hội nghị đã biểu dương Khen thưởng Chi bộ Tham mưu Tổng hợp và 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.