Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị Tập huấn Bộ chỉ số đánh giá, lập kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh PCI, DDCI tỉnh Lạng Sơn năm 2018 cho các sở, ban, ngành, huyện, thành phố của tỉnh.

BÀI VIẾT ĐĂNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

 

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2018; Thông báo số 189/TB-UBND tỉnh ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2018 (DDCI);  Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị Tập huấn Bộ chỉ số đánh giá, lập kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh PCI, DDCI tỉnh Lạng Sơn năm 2018 cho các sở, ban, ngành, huyện, thành phố của tỉnh.

 

Ảnh đồng chí: Lê Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

 Đồng chí Lê Văn Thắng - Phó Giám đốc Sở đề nghị các đồng chí tham gia buổi tập huấn tập trung, nghiên cứu, trao đổi làm rõ các vấn đề đang vướng mắc trong quá trình triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện tại cơ quan đơn vị mình, nắm rõ Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố và công tác lập kế hoạch nâng cao chỉ số PCI, DDCI năm 2018, tổ chức thực hiện hiệu quả, góp phần cải thiện đáng kể vị trí xếp hạng DDCI và PCI năm 2018 của tỉnh Lạng Sơn.

Buổi tập huấn do Tư vấn trưởng DDCI và tổ tư vấn thực hiện. Nội dung tập trung vào các vấn đề: đánh giá chi tiết về kết quả khảo sát năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tỉnh Lạng Sơn năm 2017; phân tích các điểm mạnh, điểm yếu các chỉ số thành phần của các đơn vị tham gia đánh giá năm 2017; hướng dẫn, hỗ trợ các đợn vị lập kế hoạch triển khai DDCI năm 2018. Đồng thời tổ tư vấn đã giới thiệu bảng hỏi DDCI năm 2018 để thảo luận và lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị để tiếp tục hoàn thiện.

  Một số hình ảnh tập huấn