Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
st

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch hoàn thiện 04 hợp tác xã tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 07/2/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách hợp tác xã tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 189/KH-SKHĐT ngày 16/6/2022 hoàn thiện 04 hợp tác xã tham gia Đề án

hn

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, sáng ngày 31/3/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì tổ chức hội nghị giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và đại diện 25 doanh nghiệp, nhà đầu tư đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

ht

Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đánh giá Chỉ số PCI tỉnh Lạng Sơn năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp cải thiện Chỉ số PCI năm 2022

Sáng ngày 27/5/2022, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá Chỉ số PCI tỉnh Lạng Sơn năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp cải thiện Chỉ số PCI năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Lãnh đạo Ban Pháp chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Các Chi hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu hoạt động trên địa bàn tỉnh.

ht

Thực hiện Chương trình Xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 20/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch  thực hiện Chương trình xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của Sở Kế hoạch và Đầu tư với các  mục tiêu:

st

Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động DNNN

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước theo từng loại hình, lĩnh vực, địa bàn hoạt động đặc thù của doanh nghiệp.

xin

Lạng Sơn: Chỉ đạo các cơ quan chức năng đồng loạt giảm chi phí dịch vụ cửa khẩu hỗ trợ DN

hằm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khăn do hàng hóa ùn tắc tại các cửa khẩu và do ảnh hưởng  dịch Covid-19, UBND tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị chức năng đồng loạt giảm phí sử dụng hạ tầng các cửa khẩu và giảm giá dịch vụ tại cửa khẩu Tân Thanh.

xin

Lạng Sơn hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025

rong bối cảnh Việt Nam đang tham gia ngày càng sâu, rộng vào tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, đang mở ra nhiều cơ hội lớn nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi Nhà nước, cũng như cộng đồng hợp tác xã (HTX) phải có một tư duy mới, cách nhìn mới và có các giải pháp nhằm phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX một cách bền vững.

ANH

Hội nghị công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh năm 2020

gày 18/12/2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

 

Khai giảng khóa đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Lạng Sơn

Thông qua khóa đào tạo, các học viên đã hiểu thêm về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực, kiến thức chuyên sâu về hệ sinh thái khởi nghiệp.

Chi tiết xem link kèm theo

https://enternews.vn/khai-giang-khoa-dao-tao-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-tai-lang-son-181909.html

Nguồn: Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp

ANH

16 điểm mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp 2020 so với Luật Doanh nghiệp năm 2014.

1. Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng
Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về con dấu của doanh nghiệp như sau:
- Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
- Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.
- Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

pp

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2018

Ngày 05/10/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp với chính quyền tỉnh năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các Hiệp hội, Hội và gần 100 doanh nghiệp, hợp tác xã.

DN

Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

(MPI) – Ngày 11/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, quy định rõ tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc hỗ trợ thông tin và tư vấn pháp lý, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Subscribe to Đăng ký kinh doanh