Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Hoạt động của hội doanh nghiệp

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19

Ngày 09/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19,  Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao sự chung sức, đồng lòng, chia sẻ, tham gia tích cực, trách nhiệm và những nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với Đảng, Nhà nước và Nhân dân bằng những đóng góp thiết thực, hiệu quả về nhiều mặt trong công tác phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội.

Hoạt động của hội doanh nghiệp

DDCI Lạng Sơn: Đã đến lúc cả hệ thống cần năng động, hiệu quả

Một năm nhiều “quả ngọt”

Những năm qua, kinh tế của tỉnh Lạng Sơn luôn duy trì đà tăng trưởng khá. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm giai đoạn 2011 - 2018 đạt 8 - 9%. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn ngày càng tăng.

Subscribe to Hoạt động của hội doanh nghiệp