Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

V/v Thông báo phối hợp triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh lựa chọn nền tảng số

-A A +A

         Kính gửi:

 

- Viễn thông Lạng Sơn;

- Viettel Lạng Sơn;

- Công ty cổ phần Misa;

- Các doanh nghiệp cung cấp nền tảng số cho DNNVV.

 

          Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 03/6/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn lựa chọn và sử dụng các nền tảng số; Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao là cơ quan đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh;

          Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn lựa chọn được các nền tảng số phù hợp và sử dụng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp cung cấp nền tảng, công nghệ phát triển chuyển đổi số, phối hợp triển khai một số nhiệm vụ sau:

          1. Giới thiệu về các nền tảng, phù hợp đến các Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Cung cấp các nền tảng số phù hợp với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và gói hỗ trợ, ưu đãi, thử nghiệm cho các doanh nghiệp DNNVV có nhu cầu sử dụng các nền tảng số phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp

2. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo, hội nghị về chuyển đổi số cho các DNNVV; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia trải nghiệm các nền tảng số; tổ chức các sự kiện, hội thảo giới thiệu, quảng bá về các giải pháp, nền tảng hỗ trợ cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh. 

          Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị các Quý doanh nghiệp quan tâm và phối hợp triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

          Thông tin liên hệ với cán bộ đầu mối của Sở Kế hoạch Đầu tư: Ông Vy Văn Quản, chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh (số điện thoại: 0979313786; 02053.812.488)./.