Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 11 July 2023
Tệp văn bản PDF
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1658/SKHĐT-THKTXH
Ngày ban hành
Ngày ban hành