Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng năm 2023

Hoat động đoàn thể

Nhằm động viên, khuyến khích tinh thần cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng tại khu du lịch Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng vào ngày nghỉ cuối tuần.

Các hoạt động du lịch, tham quan, nghỉ mát trong thời điểm hè luôn là một trong những hoạt động được Ban Chấp hành Công đoàn quan tâm và tổ chức thường xuyên hàng năm cho đoàn viên, với mong muốn mang lại niềm vui, những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Đây cũng là dịp kết nối tình cảm, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các đoàn viên công đoàn.