Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Triển khai nhiều dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Trong tháng, trên địa bàn tỉnh có 01 dự án (Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định chủ trương đầu tư. Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 03 cụm công nghiệp (Đình Lập, Bắc Sơn 2, Hồ Sơn 1); đang thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư cụm công nghiệp Na Dương 1, Na Dương 2, Na Dương 3, Hoà Sơn 1; thẩm định hồ sơ thành lập 02 cụm công nghiệp: Minh Sơn, phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ. Tiếp tục thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiến hành khảo sát, lập đề xuất các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh.

Hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án khởi công mới, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự án chuẩn bị đầu tư, như: Hoàn thành phê duyệt đầu tư toàn bộ các dự án thành phần của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Lạng Sơn; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hoàn thành phê duyệt dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, quốc lộ 4B; thẩm tra báo cáo khả thi dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT.  

Giá trị khối lượng thực hiện các dự án nguồn vốn đầu tư công năm 2023 đến hết 30/5/2023 ước đạt 845,1 tỷ đồng, đạt 21,7% kế hoạch, trong đó: ngân sách địa phương 363,1 tỷ đồng, đạt 29,0% ; ngân sách trung ương 482 tỷ đồng, đạt 18,2% . Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đến hết tháng 5/2023: 698,6 tỷ đồng, đạt 18% kế hoạch Trung ương giao; gồm: giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt 678 tỷ đồng, đạt 17,4% kế hoạch (tăng 0,5% so với tỷ lệ giải ngân cùng kỳ), trong đó: Ngân sách địa phương 266,2 tỷ đồng, đạt 21,3% kế hoạch ; ngân sách trung ương 411,8 tỷ đồng, đạt 15,6% kế hoạch ; giải ngân vốn từ nguồn tăng thu sử dụng đất cấp huyện: 20,7 tỷ đồng.

Thương mại, dịch vụ, du lịch và xuất nhập khẩu

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 ước đạt 2.781,3 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm 12.627,7 tỷ đồng, tăng 21,85% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động tại các ngân hàng đến 31/5/2023 ước đạt 40.078 tỷ đồng, tăng 8% so với 31/12/2022; dư nợ tín dụng 39.696 tỷ đồng, tăng 0,8%. Hoạt động vận tải, kho bãi ổn định, an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của các cá nhân, tổ chức; dịch vụ bưu chính, viễn thông tiếp tục được cải thiện, nâng cao chất lượng.

Tổng lượng khách du lịch tháng 5 ước đạt 491,47 nghìn lượt, doanh thu ước đạt 327,7 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm thu hút 2.455,74 nghìn lượt khách du lịch, đạt 65,3% kế hoạch, tăng 28,2% so với cùng kỳ ; doanh thu 1.869,8 tỷ đồng, đạt 65,6% kế hoạch, tăng 152,3%

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tháng 5 ước đạt 480 triệu USD, trong đó, xuất khẩu 280 triệu USD, nhập khẩu 200 triệu USD; lũy kế 5 tháng đầu năm 1.710 triệu USD, đạt 45% kế hoạch, tăng 96,3% so với cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu 850 triệu USD, đạt 65,4%, tăng 264,8%, nhập khẩu 860 triệu USD, đạt 34,4%, tăng 34,8% . Hàng địa phương xuất khẩu ước tháng 5/2023 đạt 13 triệu USD, lũy kế 5 tháng 55 triệu USD, đạt 35,7% kế hoạch, tăng 19,6% so với cùng kỳ.

Phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư

Tháng 5, đã đăng ký thành lập mới 214 doanh nghiệp, đạt 42% kế hoạch, tăng 8,6% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký 1.170 tỷ đồng, giảm 62% ; số lượng doanh nghiệp tạm dừng, thông báo giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể giảm so với cùng kỳ. Lũy kế toàn tỉnh có 3.858 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 39.663 tỷ đồng , có 744 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động. Trong 5 tháng đầu năm, tỉnh đã cấp mới chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư 06 dự án, tổng vốn đầu tư 1.977,786 tỷ đồng; Chính phủ Quyết định chủ trương đầu tư 01 dự án trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn đầu tư 6.361,328 triệu đồng; điều chỉnh chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư 21 dự án, số vốn tăng thêm 53,53 tỷ đồng

Nhìn chung, trong 5 tháng đầu năm 2023, các hoạt động sản xuất ổn định, hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch tăng mạnh so với cùng kỳ, giá cả được kiểm soát, thị trường bình ổn; số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, thu ngân sách trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực.

(chi tiết xem Báo cáo số 254/BC-UBND, ngày 06/6//2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn kèm theo)

Phòng Tổng hợp kinh tế xã hội