Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

V/v đề nghị rà soát tổng hợp những kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã

-A A +A

                   

Kính gửi:

 

 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;

- Liên minh hợp tác xã tỉnh;

- Các Hội: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Doanh nhân trẻ tỉnh;

- Các Chi hội doanh nghiệp: Bắc Sơn, Hữu Lũng, Văn quan, Lộc Bình, Tràng Định;

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

   

 

 Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan đầu mối tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã và phối hợp với các cơ quan xem xét giải quyết, trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền. Nhằm tiếp tục hỗ trợ, có những giải pháp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp như sau:

Đề nghị các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh hợp tác xã tỉnh, các doanh nghiệp, hợp tác xã cung cấp những thông tin về tình hình khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2023 và đề xuất, kiến nghị về những giải pháp khắc phục theo Phiếu Cung cấp thông tin được gửi kèm theo Công văn này.

Phiếu Cung cấp thông tin xin vui lòng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 13/6/2023. Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn hoặc qua địa chỉ email: phongdkkdls@gmail.com.  Số điện thoại liên hệ: 02053812488 (Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị,  doanh nghiệp, hợp tác xã./.