Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 22 May 2023
Tệp văn bản PDF
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1137/SKHĐT-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
CHI TIET TTHC.rar 823.54 KB