Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/04/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

-A A +A

 

Kính gửi:

Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố.

 

 

          Ngày 18/4/2023 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

            Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bổ sung một số điều về hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh; hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh và  đăng ký thuế với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở; cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thực hiện việc tiếp nhận xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin đăng ký hộ kinh doanh thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; quy định về đăng ký hộ kinh doanh qua mạng điện tử; ban hành kèm theo Thông tư các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh,…

 Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến Phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thành phố biết và chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện khi Thông tư có hiệu lực thi hành. Đồng thời đăng tải toàn bộ nội dung Thông tư kèm theo biểu mẫu trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư:  http://sokhdt.langson.gov.vn  để các cá nhân, hộ kinh doanh biết, thực hiện./.

Tải tài liệu theo đường Link https://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/29336