Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 6 May 2023
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
881/SKHĐT-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành