Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

V/v hướng dẫn đăng ký tạm ngừng kinh doanh của Xí nghiệp đá Cai Kinh

-A A +A

 

                    Kính gửi:

Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang

 

(Địa chỉ: xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang)

 

 

 Ngày 21/04/2023 Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn số 28/BC-CT ngày 21/3/2023 về việc tạm ngừng hoạt động của chi nhánh Xí nghiệp đá Cai Kinh, về việc này Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

          Hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh của Doanh nghiệp gửi qua đường Bưu điện không xác định được người nộp hồ sơ, mặt khác văn bản của doanh nghiệp chưa đúng với biểu mẫu quy định tại thông tư  số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp , do vậy việc tạm ngừng kinh doanh của Chi nhánh trực thuộc Công ty phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục như sau:

1. Về hồ sơ trình tự, thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh: Đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 66 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, trong đó: Biên chế hồ sơ gồm:

- Thông báo tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh  Xí nghiệp đá Cai Kinh. (theo mẫu Phụ lục II-19 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021). Thời gian tạm ngừng hoạt động của mỗi lần thông báo không được quá 1 năm. Trường hợp người đại diện theo pháp luật không trực tiếp nộp hồ sơ, phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thủ tục và kèm theo là bản sao chứng thực Giấy tờ pháp lý của cá nhân người được ủy quyền nộp hồ sơ.

Lưu ý: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 66 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ thì Doanh nghiệp phải gửi Thông báo (nộp hồ sơ) chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

2. Về hình thức nộp hồ sơ:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại Webside https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn. Đề nghị doanh nghiệp liên hệ qua số điện thoại: (0205)3.812.488 hoặc (0205)3.800.006 để được hướng dẫn mở tài khoản và nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử.

Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu Công ty Cổ phần xi măng Bắc Giang thực hiện thủ tục đăng ký tạm ngừng theo đúng quy định./.