Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 4 May 2023
Tệp văn bản PDF
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
130/KH-SKHĐT
Ngày ban hành
Ngày ban hành