Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Về việc tiếp nhận và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

-A A +A

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận và giải quyết những khó khăn, vướng mắc

trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

 

Kính gửi:

 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;

- Liên minh hợp tác xã tỉnh;

- Các Hội: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Doanh nhân trẻ tỉnh;

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên địa bàn tỉnh.

 

 

Trong thời gian qua, công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được các Sở, ban, ngành, các huyện, Thành phố tích cực triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Để tiếp tục nắm bắt, kịp thời giải quyết, tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo việc tiếp nhận và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Các hình thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

- Định kỳ vào ngày 20 hằng tháng, thời gian trong giờ hành chính, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của Doanh nghiệp, Hợp tác xã tại Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Trong trường hợp ngày 20 trong tháng trùng vào ngày nghỉ, lễ thì sẽ thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị vào ngày làm việc kế tiếp trong tháng.

- Tiếp nhận văn bản theo đường bưu điện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Số 02, Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

- Tiếp nhận qua đường dây nóng các số điện thoại: Hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp, nhà đầu tư: 0205.3816.815; Hỗ trợ vướng mắc về đăng ký Doanh nghiệp 02053.812488;

- Hỗ trợ trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư qua hệ thống Messenger và mục hỏi đáp (Có địa chỉ: http: sokhdt.langson.gov.vn );

- Tiếp nhận và tuyên truyền thông qua kênh ZALO của Sở Kế hoạch và Đầu tư có Mã QR sau:

Mã QR code Zalo của SKHĐT tỉnh Lạng Sơn

                1. Mở Zalo

                2. Scan/ Quét mã QR code

                3. Nhấn nút quan tâm hoặc follow

 

        2. Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị:

- Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Liên minh hợp tác xã tỉnh; Các Hội: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Doanh nhân trẻ tỉnh; các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh phối hợp thông tin, tuyên truyền tới các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã có phản ánh, kiến nghị về tình hình khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và đề xuất, kiến nghị của đơn vị về những giải pháp khắc phục để được giải quyết kịp thời thông qua các hình thức tại Mục 1 nêu trên.

- Các huyện, Thành phố thông báo đến các Doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.

 3. Trách nhiệm của các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Các Phòng: Đăng ký kinh doanh, Quản lý đầu tư ngoài ngân sách: Tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa TTHC theo hướng giảm tối đa thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết TTHC, đơn giản, thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân; Tập trung và ưu tiên giải quyết đối với các hồ sơ được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến; Chỉ đạo công chức, viên chức đầu mối thực hiện hỗ trợ Doanh nghiệp khi được yêu cầu.

- Tổ giúp việc công tác chuyển đổi số của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận ý kiến khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên Trang thông tin điện tử chuyển các phòng đơn vị trực thuộc Sở trả lời kiến nghị theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo./.