Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2022 vào Trung tâm Xúc tiến đầu tư, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

-A A +A

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LẠNG SƠN

 

 

THÔNG BÁO

Tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2022 vào Trung tâm Xúc tiến đầu tư,

 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

         

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 như sau:

1. Chỉ tiêu cần tuyển: 03 chỉ tiêu vào Trung tâm Xúc tiến đầu tư, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể: 

* Vị trí việc làm chuyên viên: 03 chỉ tiêu.

* Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm cần tuyển dụng: Tư vấn lập dự án đầu tư liên quan đến  giao thông, xây dựng; Tư vấn lập dự án đầu tư liên quan đến đất đai, tài nguyên, môi trường; Tư vấn lập dự án, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp quản trị kinh doanh, phát triển thị trường.

- Trình độ: Đại học; nhóm chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; kinh tế xây dựng; quản lý xây dựng; Quản lý đất đai; tài nguyên, môi trường; Quản lý kinh tế; kinh doanh quốc tế.

- Tin học: Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

- Ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển hoặc xét tuyển.

Căn cứ vào số lượng hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ quyết định hình thức tuyển dụng thi tuyển hoặc xét tuyển phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và theo quy định.

- Tiếp nhận vào làm viên chức  (nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định).

3. Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày 02/11/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/12/2022 (trong giờ hành chính ngày làm việc).

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

Nội dung cụ thể được niêm yết tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ https://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/29076 

Điện thoại liên hệ: 0205.3816.810 hoặc 0205.3811.290./.

Đường link tài các biểu mẫu kèm theo: https://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/29076