Skip to main content

Chi bộ Tham mưu tổng hợp thuộc Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Hoat động đoàn thể

Ngày 10/10/2022, Chi bộ Tham mưu tổng hợp thuộc Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới đối với 01 quần chúng ưu tú.

Dự lễ kết nạp, có đồng chí Vũ Hoàng Quý - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Sở, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên, toàn thể đảng viên Chi bộ Tham mưu tổng hợp. Lễ kết nạp đảng viên mới diễn ra trong không khí trang nghiêm và đúng trình tự, thủ tục.

Thay mặt Chi bộ Tham mưu tổng hợp, đồng chí Hứa Thị Giang - Bí thư Chi bộ đã thông qua Quyết định kết nạp đảng viên của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và trao quyết định kết nạp cho đồng chí Lê Tuấn Hải.

Ảnh:  Đồng chí Đồng chí Hứa thị Giang Bí thư Chi bộ Tham mưu tổng hợp

 trao quyết định cho đồng chí Lê Tuấn Hải

Trước Cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Tuấn Hải đã đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ phấn đấu là người Đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Hứa Thị Giang đã quán triệt nhiệm vụ và quyền hạn của người đảng viên mới để tổ chức thực hiện trong thời gian dự bị; đồng thời yêu cầu đồng chí đảng viên mới phải nghiêm túc nghiên cứu nội dung Điều lệ Đảng, các quy định, Nghị quyết của Đảng trong thời gian dự bị, ra sức học tập và tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm tính gương mẫu, đoàn kết trong Chi bộ và nâng cao sức chiến đấu của người đảng viên trong công tác. Chi bộ phân công đồng chí Tống Ngọc Hào là đảng viên chính thức đồng thời là lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách và đồng chí Lương Đình Tuấn, Bí thư đoàn thanh niên hướng dẫn, theo dõi, giúp đỡ đồng chí Lê Tuấn Hải tiến bộ trở thành đảng viên chính thức trong thời gian thử thách 12 tháng. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc buổi Lễ kết nạp Đảng viên đã thành công tốt đẹp./.

Phùng Vinh – Sở Kế hoạch và Đầu tư