Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 20 September 2022
Tệp văn bản PDF
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
00
Ngày ban hành
Ngày ban hành