Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 8/2022

-A A +A

Báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 8/2022

Tình hình đăng ký kinh doanh: Trong tháng đã tiếp nhận và xử lý 224 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đúng quy trình, thời gian theo quy định. Cụ thể: 43 hồ sơ đăng ký thành lập mới (đăng ký thành lập mới doanh nghiệp là 30 hồ sơ, đăng ký chi nhánh, VP đại diện, địa điểm là 13 hồ sơ); giải quyết 181 hồ sơ thay đổi, khác; cung cấp thông tin hồ sơ doanh nghiệp cho các cơ quan đối với 12 h sơ.

                                                 Chi tiết tại link: https://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/28943