Skip to main content

Hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp mở Tài khoản đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử trên Hệ thống Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

-A A +A

THÔNG BÁO

Hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp mở Tài khoản đăng ký kinh doanh qua

mạng điện tử trên Hệ thống Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Hiện nay, các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp như: đăng ký thành lập mới doanh nghiệp; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; chuyển đổi doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; giải thể doanh nghiệp; chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp (gọi chung là thủ tục đăng ký doanh nghiệp) đều có thể thực hiện nộp hồ sơ qua mạng điện tử thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, người dân thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, giảm bớt số lần đi lại, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn khuyến nghị doanh nghiệp, người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

 Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp mở Tài khoản đăng ký kinh doanh trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để thực hiện trực tiếp các dịch vụ công trực tuyến, đề nghị doanh nghiệp cung cấp thông tin của cá nhân mở Tài khoản như sau:

- Họ và Tên: ………………………………………………..

- Giấy tờ cá nhân còn hiệu lực (Giấy CMND hoặc thẻ CCCD): Bản chụp đủ 02 mặt hoặc bản sao chứng thực có đủ 02 mặt.

- Số điện thoại di động và địa chỉ email.

Các Thông tin trên vui lòng gửi theo địa chỉ email: phongdkkdls@gmail.com.

Nhận được thông tin của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ người mở Tài khoản các thao tác, khai báo thông tin trên hệ thống cho đến khi được cấp Tài khoản.

 Sau khi được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh, các cá nhân và doanh nghiệp sẽ được  hỗ trợ, hướng dẫn  chi tiết về thủ tục, cách thức nộp hồ sơ theo quy định.

  Mọi chi tiết xin liên hệ cán bộ đầu mối: Bà Lưu Thị Vân Anh, chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh; Điện thoại liên hệ theo giờ hành chính: Số 0205.3812488; hoặc số di động: 0915.503.505.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo và rất mong nhận được sự phối hợp tích cực của các doanh nghiệp./.

Link: http://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/28793