Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 05/2022

-A A +A

Tình hình đăng ký kinh doanh: Trong tháng đã tiếp nhận và xử lý 237 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Các hồ sơ đều được tiếp nhận đúng quy trình, xử lý đúng hạn theo quy định. Cụ thể: 72 hồ sơ đăng ký thành lập mới (trong đó: đăng ký thành lập mới doanh nghiệp là 39 hồ sơ, Chi nhánh VP đại diện, địa điểm là 33 hồ sơ); 162 hồ sơ thay đổi, khác. Hoàn thành rà soát thông tin của 510 doanh nghiệp theo đề nghị thu hồi của Cục thuế tỉnh (427 DN và chi cục thuế các huyện, thành phố 83 doanh nghiệp), cập nhật trạng thái doanh nghiệp sau rà soát; cung cấp Hồ sơ của 08 doanh nghiệp và cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp của 22 doanh nghiệp cho các cơ quan.

                                                                                                  Nguồn: Phòng Đăng ký kinh doanh