Skip to main content

Chi bộ Tham mưu Tổng hợp tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Hoat động đoàn thể

Ngày 19/5/2022 Chi bộ Tham mưu Tổng hợp – Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Phạm Thị Thu Trang, chuyên viên phòng Tổng hợp Kinh tế xã hội. Dự Lễ kết nạp đảng viên mới có đại diện Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng toàn thể đảng viên chi bộ Tham mưu Tổng hợp.

Tại buổi lễ đồng chí Dương Thị Hoan, Phó Bí thư chi bộ đã công bố và trao Quyết định của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc Quyết định kết nạp đảng viên đồng thời quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Phạm Thị Thu Trang hoàn thành nhiệm vụ và phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

 

Ảnh: Chi bộ tặng hoa chúc mừng đảng viên mới Phạm Thị Thu Trang

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Thị Thu Trang đã tuyên thệ nguyện trung thành với mục tiêu và lý tưởng của Đảng, nỗ lực phấn đấu để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

 

                                               Lương Đình Tuấn

                                          Sở Kế hoạch và Đầu tư