Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

V/v tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

-A A +A

THÔNG BÁO

V/v tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp

thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiến tới 100% hồ sơ về đăng ký doanh nghiệp được thực hiện qua mạng điện tử, không còn phát sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại nơi tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo về nội dung, cách thức hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp (gọi chung là người đăng ký doanh nghiệp) thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử như sau:

1. Về nội dung:

- Hiện nay, toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp như: đăng ký thành lập mới doanh nghiệp; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; chuyển đổi doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; giải thể doanh nghiệp; chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đều có thể thực hiện nộp hồ sơ qua mạng điện tử thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Các thủ tục đăng ký doanh nghiệp sau khi được tiếp nhận qua mạng, sẽ được Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét và phản hồi kết quả giải quyết hồ sơ tới địa chỉ email của người đăng ký doanh nghiệp và người đăng ký doanh nghiệp có thể nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh Lạng Sơn hoặc đăng ký nhận kết quả tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính (Mẫu phiếu đề nghị trả kết quả qua bưu điện kèm theo Thông báo này).

2. Về cách thực hiện:

- Người đăng ký doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên trang website https://dangkykinhdoanh.gov.vn/. Tài liệu Hướng dẫn Quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã được đăng tải đầy đủ tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cử 02 công chức hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp người đăng ký doanh nghiệp trong việc đăng ký tài khoản đăng nhập và hỗ trợ xử lý khi gặp khó khăn trong các vấn đề về thao tác nhập thông tin cũng như tải các tài liệu theo quy định lên hệ thống cho đến khi hoàn thành nộp được hồ sơ vào Phòng Đăng ký kinh doanh.

Điện thoại liên hệ theo giờ hành chính: Số 0205.3812488 (Lưu Thị Vân Anh, Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh) và số 02053800006 (Trần Thị Minh Chung, Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh, bộ phận thường trực của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh).

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo đến các cá nhân và doanh  nghiệp biết và rất mong nhận được sự phối hợp thực hiện của các quý vị./.

                                       Chi tiết văn bản tại đường Link: https://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/28746