Skip to main content

Mời tham gia tập huấn các kiến thức căn bản và chuyển đổi số dành cho quản lý Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

-A A +A

 

 

Kính gửi:

 

 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh;

- Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn;

- Hội doanh nhân trẻ;

- Hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh

- Câu lạc bộ doanh nhân nữ;

- Các chi hội doanh nghiệp: môi trường, xây dựng, du lịch;

- Hội doanh nghiệp: Bắc Sơn, Văn Quan, Hữu Lũng, Tràng Định;

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

- Phòng TCKH các huyện và Thành phố.

 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 11/03/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 92/KH-UBND, ngày 25/04/2022 của UBND tỉnh về việc  Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Kế hoạch số 142/KH-SKHĐT, ngày 11/05/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức tập huấn “Các kiến thức căn bản và chuyển đổi số dành cho quản lý Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bản tỉnh về chuyển đổi số trong doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả quá trình chuyển đổi số chung của tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp tham dự tập huấn theo thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: Bắt đầu từ 08h00 ngày 24/5/2022 (Thứ ba)

Địa điểm: Hội trường Tam Thanh 2, khách sạn Mường Thanh Lạng Sơn, số 68  đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Quý Doanh nghiệp vui lòng đăng ký tham dự chương trình trước ngày 20/5/2022  tại đường link: http://ldp.to/daotaoLS  hoặc xác nhận tham dự tập huấn với đồng chí: Lưu Thị Vân Anh, chuyên viên phòng Đăng ký kinh doanh, sở Kế hoạch và Đầu tư (Mobile: 0915.503.505 – 02053. 812.488 hoặc email: phongdkkdls@gmail.com).

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vi, doanh nghiệp sắp xếp thời gian tham dự./.