Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm của Trung ương và Quỹ phòng, chống tội phạm của tỉnh Lạng Sơn

-A A +A

    Kính gửi:

 

 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh;

- Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh;

- Hội doanh nhân trẻ tỉnh;

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

 

       Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh về  vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm của Trung ương và Qũy phòng, chống tội phạm của tỉnh Lạng Sơn.

          Nhằm góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm môi trường an ninh, an toàn phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường các nguồn lực phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị các Quý hội doanh nghiệp tham gia vận động các doanh nghiệp hội viên, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng tình cảm và trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự hãy tham gia đóng góp, tài trợ, ủng hộ cho Quỹ phòng, chống tội phạm của tỉnh, của Trung ương thông qua các hình thức:

          1. Ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương

          - Ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước:

          Tên tài khoản: Văn phòng Bộ Công an;

          Số tài khoản: 3761.0.9052483.91020 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội;

          Mã đơn vị QHNS: 9052483;

          - Ủng hộ tiền mặt:

          Đơn vị tiếp nhận: Văn phòng Bộ Công an;

          Địa chỉ: Số 44 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

          Số điện thoại liên hệ tiếp nhận ủng hộ Quỹ (đồng chí Hoàng Bạch Dương, Kế toán trưởng Văn phòng Bộ Công an): 0912.508.698 hoặc 069.234.3976.

          2. Ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Lạng Sơn

          - Ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước:

          Tên tài khoản: Công an tỉnh Lạng Sơn;

          Số tài khoản: 3761.0.9050946.91020 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn;

          Mã đơn vị QHNS: 9050946;

          - Ủng hộ tiền mặt:

          Đơn vị tiếp nhận: Phòng Tham mưu Công an tỉnh Lạng Sơn;

          Địa chỉ: Số 15, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

          Số điện thoại liên hệ tiếp nhận ủng hộ Quỹ (đồng chí Thượng úy Chu Văn Niệm, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Lạng Sơn): 0983.210.248 hoặc 069.2569.866.

          3. Mọi sự ủng hộ, tài trợ của tổ chức, cá nhân bằng hình thức chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt cho Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương và Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Lạng Sơn, đề nghị thông tin về Công an tỉnh (đồng chí Thượng úy Chu Văn Niệm - Phòng Tham mưu, điện thoại: 0983.210.248 hoặc 069.2569.866) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

                                                                                       Trân trọng !