Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 18 June 2021
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
46/GM-SKHĐT
Ngày ban hành
Ngày ban hành