Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 7 May 2021
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
684/SKHĐT-THKTXH
Ngày ban hành
Ngày ban hành