Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 16 January 2021
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
04/BC-ĐKKD
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Bao cao_ĐKDN_thang12_2020.xls 154.5 KB