Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 8 October 2020
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
47/BC-ĐKKD
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
47 Bao-cao-ĐKDN-thang6-2020 (3).xls 118 KB