Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 8 October 2020
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
75/ĐKKD
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Bao cao_ĐKDN_thang9_2020.xls 121.5 KB