Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020)

Tin đoàn thể

Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020)

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 60-KH/ĐTNK ngày 05/12/2019 của Ban Chấp hành Đoàn khối CCQ tỉnh về tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) Chủ đề “Tuổi trẻ Đoàn khối sắt son niềm tin với Đảng”,

 

Hình ảnh: Đ/c Mông Trường Sơn, Bí thư Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai sinh hoạt chuyên đề

Ngày 02/02/2020, đã tổ chức sinh hoạt chính trị theo chủ điểm với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng” với các nội dung ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, giới thiệu về những bậc tiền bối cách mạng trung kiên của Đảng với sự tham gia của 100% các đoàn viên trong Chi đoàn

Một số hình ảnh về buổi sinh hoạt chuyên đề