Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 5 September 2019
Tệp văn bản PDF
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
62 /BC- ĐKKD
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Bao cao_ĐKDN_thang8_2019.xls 110.5 KB