Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 15 June 2018
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
02/BC- ĐKKD
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Tình hình ĐKKD tháng 01_2018.xls 218 KB