Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin tức sự kiện

Lạng Sơn sẽ có thêm khu công nghiệp Hữu Lũng gần 600 ha

      Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tin tức sự kiện

Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư: tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

“Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư: tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025”

Tin tức sự kiện

Hội nghị Công chức, viên chức lao động năm 2020

Ngày 26/12/2020, Ban Giám đốc Sở phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn Sở Cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị công chức, viên chức lao động năm 2020 với đại diện Công đoàn viên chức tỉnh, Đảng ủy, BGĐ, BCH Công đoàn và các đoàn thể của Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở tham dự.

Tin tức sự kiện

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được lựa chọn là khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm tập trung đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025

      Ngày 18/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn số 1804/TTg-CN đồng ý lựa chọn 08 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, 8 Khu kinh tế cửa khẩu gồm: Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn)

Tin tức sự kiện

Cụm thi đua số 3 Công đoàn viên chức tỉnh Lạng Sơn tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020

      Ngày 27/12/2020, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cụm thi đua số 3 trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh gồm các công đoàn cơ sở: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ; Sở Ngoại vụ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết côn

Tin tức sự kiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị “Hướng dẫn triển khai Luật Quy hoạch và triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050”

Ngày 24/12/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì phối hợp tổ chức lớp tập huấn về nội dung các công việc liên quan để triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tin đăng ký doanh nghiệp

Những điểm mới để thu hút đầu tư tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Huyện Đình Lập là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, tài nguyên tự nhiên và tài nguyên nhân văn phục vụ công tác phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Hiện nay số lượng khách du lịch đến với huyện trải nghiệm các loại hình du lịch ngày càng đông, tuy nhiên thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện chưa đáp ứng được các nhu cầu của khách du lịch đặc biệt là dịch vụ lưu trú nên không giữ chân được khách du lịch.

Tin tức sự kiện

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ VÀ KIỂM TRA, RÀ SOÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH

hực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường kiểm tra dự án đầu tư và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, với nguyên tắc cắt giảm, hạn chế các cuộc thanh tra, kiểm tra trong năm 2020, không thanh tra ngoài kế hoạch trừ trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền giao hoặc có dấu hiệu vi phạm; chuyển từ phương pháp tiến kiểm sang hậu kiểm, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng, vi phạm quy định trong quá trình thực hiện các chính sách, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đi chỉnh kế hoạch kiểm tra, trong đó: giảm số lượng kiểm tra doanh nghiệp, tăng cường kiểm tra nội bộ và dự án đầu tư.

Tin tức sự kiện

Hội nghị hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh, tại Huyện Văn Lãng

“Hội nghị hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025, tại Huyện Văn Lãng”

Tin tức sự kiện

Hội nghị hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh, tại Huyện Lộc Bình

“Hội nghị hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025, tại Huyện Lộc Bình”