Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tin tức sự kiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 06/8/2022, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Hoàng Quý, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí Phó Giám đốc Sở, UVBCH Đảng ủy, cùng toàn thể đảng viên và quần chúng của 02 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tin tức sự kiện

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ then chốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

MPI- Trong khuôn khổ Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022, chiều ngày 03/8/2022, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình phân bổ, giải ngân vốn ngân sách nhà nước trong 7 tháng đầu năm 2022, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các Chương trình mục tiêu quốc gia trong những tháng còn lại của năm 2022.

Tin tức sự kiện

Triển khai, hướng dẫn các quy định hiện hành liên quan đến quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư, định hướng thu hút đầu tư, phổ biến một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thời gian qua, công tác xúc tiến đầu tư vào địa bàn tỉnh đã được quan tâm chỉ đạo quyết liệt từ các cấp chính quyền. Xây dựng cơ chế, chính sách, chỉnh sửa, bổ sung quy hoạch, tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế đầu tư của tỉnh, cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, được số hóa cho phép người dân, doanh nghiệp có thể kê khai đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư và đăng ký nộp thuế qua mạng

Tin tức sự kiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch hoàn thiện 04 hợp tác xã tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025

hực hiện Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 07/2/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách hợp tác xã tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 189/KH-SKHĐT ngày 16/6/2022 hoàn thiện 04 hợp tác xã tham gia Đề án.

Tiến độ dự án

Công tác GPMB và triển khai thực hiện các dự án trọng điểm quý II, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý III năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác, ngày 15/7/2022 UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp chuyên đề đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn các huyện, thành phố (kỳ tháng 6/2022)