Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tin tức sự kiện

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hút đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 – 2030

          Ngày 09/11/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Nghị quyết số 135-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hút đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 – 2030.

Tin tức sự kiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và ký kết kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn

Chiều ngày 07/11/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức Hội nghị phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc” và ký kết kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Đào tạo nghề nghiệp

Họp xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024-2030

Ngày 06/11/2023, đồng chí Dương Thị Hoan, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì cuộc họp xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024-2030.

Tin tức sự kiện

Kết quả phát động đợt thi đua cao điểm vận động, huy động nguồn lực xây dựng Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng (15/8/2023–01/10/2023)

 Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực Ban vận động, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 08/8/2023 phát động đợt thi đua cao điểm vận động, huy động nguồn lực xây dựng Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng