Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
47/GM-SKHĐT 15-06-2021 Giấy mời họp xem xét dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSĐP gđ 2021-2025
107/TB-SKHĐT 11-06-2021 Thông báo kết quả kiểm tra, rà soát dự án: Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi Khảm Khau, Nà Nưa (Công ty TNHH Chăn nuôi Khảm Khau Nà Nưa)
81/TB-ĐKKD 11-06-2021 Về việc cập nhật tình trạng pháp lý đã giải thể đối với các doanh nghiệp không nộp hố sơ giải thể (22 DN)
77/ĐKKD 09-06-2021 Về việc cập nhật tình trạng pháp lý đã giải thể đối với các doanh nghiệp không nộp hố sơ giải thể (08 DN)
77/ĐKKD 09-06-2021 Về việc cập nhật tình trạng pháp lý đã giải thể đối với các doanh nghiệp không nộp hố sơ giải thể (08 DN)
46/GM-SKHĐT 07-06-2021 Giấy mời Kiểm tra thực tế, xem xét, đánh giá nội dung kiến nghị tại Báo cáo số 584/BC-BQLDA ngày 25/5/2021 của Ban QLDA ĐTXD tỉnh
76/ĐKKD 07-06-2021 Về việc ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (03 DN + 02 CN)
75/TB-ĐKKD 04-06-2021 Về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp chờ giải trình (thuế KV IV)
45/GM-SKHĐT 03-06-2021 Giấy mời họp góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung NQ 08/2019/NQ-HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ nông nghiệp
71/ĐKKD 03-06-2021 Về việc cập nhật trạng thái giải thể đối với các doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (33 DN)
44/GM-SKHĐT 03-06-2021 Giấy mời Công ty TNHH MTV Nông Lâm nghiệp Đức Nga đến làm việc (Lần thứ 01)
43/GM-SKHĐT 02-06-2021 Giấy mời họp xem xét đề xuất đầu tư xây dựng hạ tầng Trụ sở Báo Lạng Sơn
69/TB-ĐKKD 28-05-2021 Về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp chờ giải trình (16 DN địa bàn TP)
42/GM-SKHĐT 26-05-2021 Giấy mời họp tổ soạn thảo Xây dựng dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc tiêu chí định mức NSĐP 21-25
837/SKHĐT-VP 20-05-2021 V/v cung cấp và in nội dung TTHC phục vụ niêm yết công khai tại Trung tâm phục vụ hành chính công (PPP & Đấu thầu)
111/TB-SKHĐT 17-05-2021 Thông báo Kết quả kiểm tra, rà soát dự án đầu tư: Khai thác, chế biến - tuyển quặng bauxít tại Tân Đoàn và Tràng Phái, huyện Văn Quan
41/GM-SKHĐT 14-05-2021 Giầy mới họp thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương dự án nhóm c
58/ĐKKD 13-05-2021 Về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (01 DN)
57/ĐKKD 11-05-2021 Về việc ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (18 DN)
39/GM-SKHĐT 11-05-2021 Giấy mời làm việc liên quan đến dự án đầu tư: Đầu tư phát triển nông nghiệp kết hợp tham quan sinh thái của HTX Sản xuất dịch vụ và thương mại Kim Chòi
40/GM-SKHĐT 11-05-2021 Mời họp xem xét nội dung đề xuất xây dựng khu tái định cư và nghĩa trang nhân dân phục vụ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhà xưởng Phúc Khang
56/ĐKKD 10-05-2021 Báo cáo đăng ký doanh nghiệp tháng 04 năm 2021
38/GM-SKHĐT 06-05-2021 Giấy mời thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
92/TB-SKHĐT 05-05-2021 Thông báo kết quả kiểm tra, rà soát dự án đầu tư Khai thác, chế biến quặng Bauxit thôn Lùng Cải, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan.
TB-SKHĐT 05-05-2021 Thông báo tổng hợp danh sách tiếp nhận Hồ sơ đăng ký thi công chức Sở KHĐT năm 2021
95/TB-SKHĐT 05-05-2021 Thông báo không tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư tại khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh
TB-SKHĐT 04-05-2021 Thông báo tổng hợp danh sách tiếp nhận Hồ sơ đăng ký thi công chức Sở KHĐT tính đến 17h00 ngày 04/5/2021
37/GM-SKHĐT 04-05-2021 Giấy mời kiểm tra kết quả và tình hình triển khai thực hiện dự án: Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn– Giai đoạn 1a
92/TB-SKHĐT 04-05-2021 Thông báo kết quả kiểm tra, rà soát dự án đầu tư Khai thác, chế biến quặng Bauxit thôn Lùng Cải, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan.
36/GM-SKHĐT 29-04-2021 Giấy mời làm việc liên quan đến dự án: Trồng rừng, khai thác và chế biến nông lâm sản xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng của Công ty TNHH Đàm Quang Minh
TB-SKHDT 29-04-2021 Thông báo tổng hợp danh sách tiếp nhận Hồ sơ đăng ký thi công chức Sở KHĐT tính đến 17h00 ngày 29/4/2021
19/TB-TTR 28-04-2021 Thông báo phân công thực hiện tiếp công dân thường xuyên của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư
34/GM-SKHĐT 28-04-2021 Giấy mời tham gia khóa đào tạo tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng
85/TB-SKHĐT 27-04-2021 Thông báo kết quả kiểm tra, rà soát dự án đầu tư Khai thác, chế biến khoáng sản quặng sắt nghèo mỏ Làng Quặng, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng.
84/TB-SKHĐT 27-04-2021 Thông báo kết quả kiểm tra, rà soát dự án đầu tư Khai thác chế biến quặng Chì, Kẽm, Ngọn Suối, xã Hoà Sơn, huyện Hữu Lũng
80/TB-SKHĐT 26-04-2021 Thông báo kết quả kiểm tra, rà soát dự án đầu tư: Khai thác chế biến khoáng sản quặng sắt Khau Kiên, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn
33/GM-SKHĐT 23-04-2021 Về việc xem xét đề nghị đầu tư Dự án: Tổng điều tra đánh giá các tiêu chí đất đất đai lần đầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
76/TB-SKHĐT 23-04-2021 Thông báo kết quả kiểm tra, rà soát dự án đầu tư Khai thác Barit Khe Sen, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập
73/TB-SKHĐT 20-04-2021 Thông báo Kết quả kiểm tra dự án đầu tư: Khu du lịch sinh thái Tân Hương, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
31/GM-SKHĐT 19-04-2021 Kiểm tra, đánh giá nội dung đề xuất điều chỉnh dự án Nhà thương mại Trường An