Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
06/GM-SKHĐT 15-01-2021 Giấy mời hợp tổ công tác rà soát tổng quá trình thực hiện dự án Khách sạn –sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
05/GM-SKHĐT 15-01-2021 Giấy mời khảo sát hiện trường dự án Nà Kéo, Quý Hòa, Bình Gia
03/GM-SKHĐT 13-01-2021 Giấy mời họp phương án phân bổ chi tiết nguồn dự phòng NSTW theo Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
04/GM-SKHĐT 13-01-2021 Giấy mời thương thảo hợp đồng gói thầu Tư vấn lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
02/GM-SKHĐT 08-01-2021 Giấy mời dự lễ mở thầu hố sơ đề xuất tài chính, gói thầu tư vấn lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 thuộc dự án lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2020 tầm nhìn đêna năm 2050
01/GM-SKHĐT 05-01-2021 Giấy mời Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Kế hoạch và Đầu tư
302/TB-SKHĐT 31-12-2020 Thông báo chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Khai thác, chế biến khoáng sản mỏ quặng sắt Liên Phương, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
133/GM-SKHĐT 18-12-2020 Giấy mời Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án khu trung chuyển hàng hóa và Dự án đầu tư Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn
132/GM-SKHĐT 18-12-2020 Kiểm tra địa điểm đề nghị thực hiện dự án Xây dựng khu xử lý rác thải y tế tập trung bằng công nghệ đốt áp suất âm – không khói tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn
131/GM-SKHĐT 16-12-2020 Giấy mời dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020
129/GM-SKHĐT 15-12-2020 Kiểm tra hiện trường, xem xét dừng thực hiện dự án và tiến hành quyết toán dự án Khu A - tái định cư 1 Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
130/GM-SKHĐT 15-12-2020 Hội nghị hướng dẫn triển khai Luật Quy hoạch và triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2050
128/GM-SKHĐT 10-12-2020 Giấy mời Kiểm tra địa điểm đề nghị mở rộng dự án Bến xe, trạm trung chuyển hành khách, hàng hóa; điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc - Công ty TNHH Xuân Cương
244/QĐ-SKHĐT 27-11-2020 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán NSNN và bổ sung dự toán chi NSNN năm 2020
96/TB-ĐKKD 27-11-2020 Về việc cập nhật trạng thái giải thể đối với các doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
126/GM-SKHĐT 27-11-2020 Giấy mời Khảo sát thực địa địa điểm đề xuất thực hiện dự án (02 dự án tại huyện Đình Lập)
91/TB-ĐKKD 24-11-2020 Về việc cập nhật trạng thái giải thể đối với các doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
122/GM-SKHĐT 24-11-2020 Giấy mời họp rà soát lựa chọn danh mục dự án cấp điện nông thôn 2021
121/GM-SKHĐT 23-11-2020 Hội nghị hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020
120/GM-SKHĐT 18-11-2020 Lễ mở thầu gói thầu Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thuộc dự án Lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
119/GM-SKHĐT 18-11-2020 Giấy mời Khảo sát địa điểm đề xuất thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi lợn chất lượng cao
118/GM-SKHĐT 16-11-2020 Giấy mời Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án khu trung chuyển hàng hóa và Dự án đầu tư Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn
117/GM-SKHĐT 16-11-2020 Họp xem xét hủ tục đầu tư dự án khu tái định cư và khu dân cư khu chế xuất 1.
89/TB-ĐKKD 16-11-2020 Về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
116/GM-SKHĐT 13-11-2020 Giấy mời họp xem xét lựa chọn danh mục chuẩn bị đầu tư 2021
115/GM-SKHĐT 11-11-2020 Hội nghị hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020
114/GM-SKHĐT 10-11-2020 Giấy mời họp thống nhất xác định khối lượng thực hiện gói thầu Tư vấn lập văn kiện dự án đầu tư Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn
80/TB-ĐKKD 30-10-2020 Về việc yêu cầu doanh nghiệp báo cáo theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp năm 2014
80/TB-ĐKKD 30-10-2020 Về việc yêu cầu doanh nghiệp báo cáo theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp năm 2014
260/TB-SKHĐT 30-10-2020 Thông báo kết quả kiểm tra dự án Khu văn phòng chi nhánh và nhà trưng bày sản phẩm của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Nga - Việt
216/QĐ-SKHĐT 29-10-2020 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2020
79/ĐKKD 28-10-2020 Về việc cập nhật trạng thái giải thể đối với các doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (31 DN)
77/TB-ĐKKD 23-10-2020 Về việc ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (33 DN)
104/GM-SKHĐT 22-10-2020 Giấy mời Khảo sát vị trí và họp đánh giá nội dung thẩm định dự án Khu chăn nuôi công nghiệp Lũng Vài
102/GM-SKHĐT 21-10-2020 Giấy mời Kiểm tra địa điểm thực hiện đề xuất dự án Chợ cửa khẩu Chi Ma Dũng Nghĩa
103/GM-SKHĐT 21-10-2020 Khảo sát địa điểm đề xuất thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm
101/GM-SKHĐT 16-10-2020 Khảo sát vị trí và họp đánh giá nội dung thẩm định dự án Bến xe ô tô xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu phụ Bản Chắt, huyện Đình Lập
100/GM-SKHĐT 16-10-2020 Giấy mời kiểm tra, họp chủ trương Trường THPT Đình Lập (chiều ngày 23/10/2020)
48/CĐCS-SKHĐT 15-10-2020 Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
99/GM-SKHĐT 13-10-2020 Giấy mời Họp Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ quan tâm thực hiện dự án Khu dân cư tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (lần 2)