Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

ht
VIETCOMBANK LẠNG SƠN VÀ SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ LẠNG SƠN KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC

Vừa qua, tại Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) tỉnh Lạng Sơn, đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác cải cách thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp giữa Vietcombank Lạng Sơn và Sở

Góp ý của tổ chức, cá nhân

LIÊN KẾT WEBSITES

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập