Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT

Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng được Thủ tướng Chính phủ đồng ý triển khai theo hình thức hợp đồng BOT và bổ sung vào tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn; thống nhất như đề nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn và ý kiến của các bộ liên quan về việc tách dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) ra khỏi dự án đầu tư tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thành dự án độc lập để triển khai theo quy định hiện hành; giao UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục là cơ quan chủ quản để tổ chức thực hiện dự án thành phần 2 sau khi tách theo đúng các quy định của pháp luật, hoàn thiện các thủ tục đầu tư và tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư dự án thành phần 2 theo quy định tại các Văn bản số 173/TTg-CN ngày 02/02/2018, số 585/TTg-CN ngày 08/5/2018 và  số  961/TTg-CN ngày 14/10/2022.

Hình ảnh minh họa: Nguồn Báo Lạng Sơn Điện tử

Ngày 26/10/2022, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì tổ chức họp với các cơ quan liên quan về việc triển khai Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT và kết luận giao các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện thủ tục tách dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thành dự án độc lập với tên dự án là: Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT với một số nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT.

2. Địa điểm xây dựng: Huyện Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

3. Quy mô đầu tư: Theo quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể:

- Đoạn cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng chiều dài 43km, thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe (bề rộng nền 32,25m) theo quy hoạch được duyệt. Phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m; giai đoạn 2 đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch được duyệt;

- Đoạn tuyến kết nối với cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam: điểm đầu tuyến tại Km0+000 nút giao giữa QL4A và đường đi vào khu cửa khẩu Tân Thanh; điểm cuối tại Km15+002.62 nút giao IC02 - Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng; chiều dài tuyến khoảng 17km (theo hướng tuyến điều chỉnh, bao gồm đoạn nối từ IC07 tại Km7+100 vào cửa khẩu Cốc Nam dài khoảng 2km). Thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe (bề rộng nền 17,5m); đầu tư xây dựng quy mô 2 làn xe cơ giới (2 làn*3,5m=7,0m), 2 làn dừng xe khẩn cấp (2x2,0m=4,0m), bề rộng nền đường 13,5m. Đối với phần cầu thực hiện đầu tư với quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe, bề rộng cầu 17,5m. Bố trí các điểm vượt xe dài từ 1,3 - 1,8km/01 điểm cách quãng ở cả 2 bên theo chiều xe chạy theo hướng dẫn phân kỳ tại Quyết định số 5109/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải. Bề rộng cầu phù hợp với bề rộng nền đường.

4. Hình thức đầu tư: theo phương thức đối tác công tư, có sự tham gia của vốn ngân sách nhà nước.

5. Thời gian thực hiện: 2023-2025, trong đó: Hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2022; Thực hiện công tác lựa chọn nhà đầu tư theo quy định về lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong năm 2023; Hoàn thành dự án trong năm 2025.

Các Nhà đầu tư quan tâm gửi văn bản đề xuất thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn./.

                                                              Lô Đức Thắng

                                                        Sở Kế hoạch và Đầu tư