Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp chuyên đề tháo gỡ giải phóng mặt bằng các dự án tháng 7/2023

Ngày 11/8/2023, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề tháo gỡ các vướng mắc giải phóng mặt bằng các dự án và đánh giá tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tháng 7/2023.

 

 

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

 

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong tháng 7/2023 các huyện thành phố tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 15/18 dự án đủ điều kiện thực hiện công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư nhưng có 1 dự án tạm dừng thực hiện. Kết quả cụ thể, trong tháng 7/2023 chỉ có 5 dự án có kết quả bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 2,65 ha của 29 hộ gia đình cá nhân tại 4 đơn vị gồm Hữu Lũng, Cao Lộc, Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn; 9 dự án không có kết quả bàn giao mặt bằng. Đánh giá chung tiến độ thực hiện trong tháng 7 rất chậm, khối lượng bàn giao mặt bằng giảm rất lớn với diện tích giảm tới 13,48 ha, giảm 150 trường hợp so với tháng 6/2023,…

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, qua các ý kiến đóng góp của các ngành và thông tin bổ sung của UBND các huyện, thành phố và xem xét cụ thể từng trường hợp một cách khách quan, toàn diện, hợp lý, hợp tình, UBND tỉnh cơ bản đồng tình với giải pháp tháo gỡ do Sở Tài nguyên Môi trường đề xuất. Tuy nhiên, riêng đối với vướng mắc tại dự án xây dựng trụ sở làm việc Đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ Đồng Đăng, yêu cầu UBND huyện Cao Lộc làm việc với chủ đầu tư rà soát thống nhất lại trình tự thủ tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật báo cáo lại UBND tỉnh tại cuộc họp sau.

 

 

 

Quang cảnh cuộc họp

 

Về tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trong 7 và nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch nhấn mạnh, kết quả giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trong tháng 7 mặc dù đã có nhiều chuyển biến nhưng kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu. Số liệu tổng hợp cho thấy khối lượng bàn giao mặt bằng tháng 7/2023 đạt thấp so với tháng 6 tới hơn 13 ha. Do đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, UBND các huyện, thành phố tiếp tục khẩn trương phê duyệt các phương án bồi thường dự án trọng điểm, niêm yết công khai, đối thoại với các hộ theo quy định để chi trả cho các hộ bị ảnh hưởng.

 

Các chủ đầu tư, UBND các huyện và cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý các dự án đối tác công tư phải xây dựng kế hoạch chi tiết 3 bên nhằm tăng cường công tác phối hợp thúc đẩy triển khai dự án cũng như công tác giải phóng mặt bằng.

 

Đối với các dự án khởi công mới, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, UBND các huyện cần rà soát quy hoạch kế hoạch sử dụng đất các dự án trọng điểm; tính toán kỹ lưỡng chi tiết phương án hỗ trợ, phương án di dời công trình hạ tầng kỹ thuật; khu tái định cư, bãi đổ đất thừa, phương án xây dựng đường gom… trước khi thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án khởi công mới.

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn