Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 

Chiều ngày 08/9/2021, Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, tham dự cùng đoàn công tác có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;  Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ,  Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ…; Tập thể lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc.

 Tại buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Hữu Chiến, Tỉnh ủy viên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình biên chế, số lượng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình thực hiện các nhiệm vụ với chức năng nhiệm vụ của đơn vị với những kết quả đạt được. Trong gần 9 tháng đầu năm 2021, tập thể lãnh đạo Sở KH&ĐT đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Cơ bản các nhiệm vụ được giao hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo thời gian theo yêu cầu. Cụ thể, sở đã hoàn thành 4/7 nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ còn lại đang tiếp tục được triển khai; hoàn thành 55/55 nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình công tác năm 2021; hoàn thành 182/197 nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao đột xuất; tổ chức tiếp nhận, thẩm định trên 100 dự án đầu tư mới và điều chỉnh; tiếp nhận và giải quyết 2.170 hồ sơ về đăng ký doanh nghiệp, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm 2020, đăng ký thành lập mới 331 doanh nghiệp…Việc xây dựng các cơ chế, chính sách, chương trình, nghị quyết lớn của tỉnh được quan tâm đẩy nhanh tiến độ, chủ động phối hợp với các ngành triển khai, xây dựng đúng thời gian quy định; Công tác tổng hợp, xây dựng các báo cáo tháng, quý về lĩnh vực kinh tế - xã hội, đầu tư công, dự án trọng điểm được xây dựng kịp thời, trình UBND tỉnh đúng thời gian quy định; Thủ tục hành chính được rà soát, cắt giảm, đã cắt giảm được 29/51 thủ tục hành chính; tổng số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế 4 tại chỗ 66/109 thủ tục, chiếm 60,6% thủ tục hành chính. Công tác quản lý dự án đầu tư, thu hút đầu tư được tăng cường, việc thụ lý thẩm định các dự án được đẩy nhanh tiến độ; việc kêu gọi các nhà đầu từ được tăng cường; công tác quản lý doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư được chú trọng thực hiện...  

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy đã xem xét những kiến nghị, đề xuất khó khăn, vướng mắc của Sở KH&ĐT và các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đưa ra các những giải pháp mới nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà Sở KH&ĐT đã và đang gặp khó khăn, qua đó, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao trong thời gian tới

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của Sở KH&ĐT trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đồng chí chỉ ra một số hạn chế của Sở trong triển khai một số nhiệm vụ thuộc ngành quản lý như: việc tham mưu bố trí vốn đầu tư công chưa đảm bảo; công tác thẩm định, thẩm tra một số dự án còn chậm, còn có dự án thẩm định chưa kỹ, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu; việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án của các nhà đầu tư chưa kịp thời; công tác tham mưu cải thiện môi trường đầu tư cạnh tranh của tỉnh còn hạn chế…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ: Lãnh đạo Sở KH&ĐT cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách, chương trình, nghị quyết lớn của tỉnh; tập trung làm tốt công tác quản lý đầu tư công, quản lý đấu thầu; tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025, đảm bảo kế hoạch đầu tư công thực hiện đúng quy định, ưu tiên bố trí vốn cho các lĩnh vực, công trình dự án quan trọng, chiến lược để tạo sự lan tỏa, thúc đẩy phát triển; tập trung tham mưu, đề xuất các giải pháp tích cực trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tiếp tục tham mưu, thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ theo vị trí việc làm, bảo đảm tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Sở KH&ĐT cần tập trung cao độ vào nhiệm vụ tham mưu triển khai lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là định hướng chiến lược phát triển của tỉnh. Bên cạnh đó, với nhiệm vụ được giao, sở cần rà soát, đánh giá về tiềm năng, lợi thế của tỉnh để xây dựng danh mục các dự án thu hút đầu tư. Trong đó ưu tiên đề xuất các dự án có quy mô đầu tư lớn, các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn… Song song với đó là rà soát, đánh giá các dự án đang quản lý, xem xét, đánh giá tiến độ thực hiện, nếu dự án nào không thực hiện đúng tiến độ thì có thể đề xuất thu hồi dự án theo quy định.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Sở KH&ĐT, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các ban, ngành liên quan nghiên cứu, giải quyết trong thời gian sớm nhất./.

Vy Văn Quản - Sở Kế hoạch và Đầu tư