Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đẩy mạnh công tác đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, trong đó: hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; vận động người dân hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người; Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đáp ứng nhu cầu của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, với nội dung chủ yếu sau:

1. Hiện nay, 100% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp (đăng ký thành lập mới, thay đổi, giải thể, chấm dứt hoạt động ,… của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng, địa điểm kinh doanh)  đã  đạt ở mức độ 4. Mọi thủ tục đều có thể thực hiện qua mạng điện tử thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Toàn bộ hồ sơ sẽ được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt trên môi trường mạng. Đồng thời với việc nộp hồ sơ qua mạng, doanh nghiệp có thể đăng ký nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh Lạng Sơn.

2. Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký qua mạng (trừ thủ tục giải thể doanh nghiệp/ chấm dứt  hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện là 05 ngày làm việc). Sau khi Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ, sẽ xem xét và phản hồi về tính hợp lệ của hồ sơ tới địa chỉ email của người nộp hồ sơ; hồ sơ được phê duyệt Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ chuyển kết quả về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả cho doanh nghiệp.

3. Các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên trang website https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ (Tài liệu Hướng dẫn Quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được đăng tải đầy đủ tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp) hoặc liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, số điện thoại 02053812488 hoặc 02053800006 để được hướng dẫn, hỗ trợ dịch vụ.

                                                                                                                                                             

                                                                         Vy Thúy Nga

                                                                             Sở Kế hoạch và Đầu tư